ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE — NAJWAŻNIEJSZY PIERWSZY KROK…

Podstawą działań nauczyciela jest umiejętność widzenia dziecka, jako jednostki rozwijającej się w charakterystyczny, indywidualny dla siebie sposób. Nauczyciel nie kieruje, ale wspiera rozwój dziecka i aktywnie w nim uczestniczy. Korzystając z ciekawych metod, realizuje podstawę programową tak, aby jak najlepiej przygotować dziecko do nauki w szkole. Bacznie obserwujemy więc postępy edukacyjne dziecka i pielęgnujemy jego naturalne zdolności.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Rozmawiając z dzieckiem, czytając, słuchając bajek, wymyślając rymowanki i zagadki chcemy doprowadzić, aby „język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”. Zwracamy uwagę na poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, ale też zachęcamy do nauki języków obcych.

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

Praktyczne zajęcia i zabawy dobrane tak, aby dziecko uczyło się myśleć logicznie, posługiwać się liczbami, symbolami numerycznymi, kształtami. Dziecko pozna wiele matematycznych pojęć jak: klasyfikowanie, podobieństwa, różnice, kształty, wielkości, zasady.

GIMNASTYKA W RYTM MUZYKI

W przedszkolnych salach, czy na świeżym powietrzu poprzez doświadczenia ruchowe i dotykowe dziecko stymuluje i pobudza do aktywności miliardy komórek swojego mózgu, a przy tym świetnie się bawi obserwując postawę i poznając ruchy własnego ciała.

ZAJĘCIA „OBYWATEL ŚWIATA”

Przybliżamy dziecku świat „podróżując” do różnych krajów, poznajemy tradycje, obyczaje, kuchnię i modę. Odpowiednio dobrane treści, ułożone tematycznie, pozwolą na kształtowanie świadomości dziecka. Badawcza atmosfera podczas zajęć, sprzyja zapamiętywaniu różnic i podobieństw odwiedzanych krajów.

WARSZTATY TANECZNO-RUCHOWE „ZUMBA” dla NAJMŁODSZYCH

Zajęcia ogólnorozwojowe: ćwiczenia, tańce, zumba na wesoło przy rytmach skocznej muzyki, a czasem też przy akompaniamencie muzyki na żywo, mają na celu zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu.

WARSZTATY MUZYCZNO-PLASTYCZNE

Uwrażliwiamy dzieci na muzykę i sztukę. Przy akompaniamencie dźwięków muzyki na żywo, pobudzamy dziecięcą wyobraźnię i podejmujemy próby przelania doznań muzycznych na papier. A wszystko to z wykorzystaniem najróżniejszych technik wykonywanych prac plastycznych.

EKSPERYMENTY NAUKOWE

Zajęcia pozwalają w sposób organoleptyczny zapoznać się dziecku z zasadami przyczynowo – skutkowymi. Wybrane prawa fizyki czy chemii  staną się dziecinnie proste i zabawne. Będziemy podgrzewać, ochładzać, rozpuszczać, mieszać ….i przy tym świetnie się bawić.