Mimo, iż każdy dzień jest inny, to jednak ma stałe moduły, dzięki powtarzalności którym dziecko czuje się bezpiecznie i świadomie.

RAMOWY PLAN DNIA w RADOSNYM PRZEDSZKOLU

7:30 – 8:30 przychodzenie dzieci: kontakty indywidualne z rodzicami, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań

8:30 – 8:40 ćwiczenia poranne, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne

9:00 – 9:30 śniadanie

9:30 – 11:40 realizacja zajęć dydaktycznych, zgodnie z podstawą programową dla przedszkoli, zajęcia, zabawy i ćwiczenia planowane przez nauczyciela z całą grupą, rozwijanie zainteresowań, umiejętności i wiedzy dziecka z zakresu: mowy, myślenia, kształtowania pojęć matematycznych, przyrodniczych, zajęcia umuzykalniające, plastyczne oraz doskonalące sprawność fizyczną, zajęcia w sali i na placu zabaw, spacery, wycieczki, zajęcia dodatkowe wymagające skupienia. OK. godz. 11 – poczęstunek warzywno – owocowy.

11:40 – 12:00   przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne

12:00 – 12:30 obiad – II danie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku w ciszy i spokoju

12:30 – 12:40   zabiegi higieniczne – mycie zębów

12:40 – 15:00

odpoczynek w zależności od potrzeb dziecka, praca indywidualna, wyrównawcza, korekcyjno – kompensacyjna prowadzona przez nauczyciela i specjalistów, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne

15:00   cd. obiadu – zupka

15:30  pierwszy podwieczorek

15:45 – 16:50

zabawy ruchowe, w tym zajęcia dodatkowe: sporty, tańce, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, gry, zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu; przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne

17.00 – drugi podwieczorek

17:30 – 18:30

swobodne zabawy, zajęcia dodatkowe/indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu, odbiór dzieci z przedszkola, rozmowy z rodzicami (rozwiązywanie bieżących problemów, wymiana spostrzeżeń i uwag dotyczących zachowania dziecka oraz jego samopoczucia w danym dniu).