Mając świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobach opiekujących się dziećmi, w naszych placówkach zatrudniamy tylko Panie nauczycielki z przygotowaniem pedagogicznym. Poza uprawnieniami do wykonywania tego zawodu, nasze Panie mają po prostu „serce do swojej pracy”. Widać to, w codziennych relacjach z dziećmi, po ich codziennym uśmiechu, a czasem nawet odmowie powrotu do domu.

Mimo małej liczebności poszczególnych grup, w każdej są dwie Panie nauczycielki, tj.:

  • nauczyciel wychowawca – czyli osoba z wyższym wykształceniem, uprawniającym do bycia nauczycielem i niejednokrotnie z dużym doświadczeniem zawodowym oraz
  • asystent nauczyciela – czyli osoba w trakcie studiów kierunkowych, która pod okiem fachowca uczy się swojego zawodu w praktyce

Nasze Panie nauczycielki to osoby bardzo ciepłe, pełne kreatywnych pomysłów, ale też dziecięcej fantazji, spontaniczności i niepohamowanej radości życia.

Nasze Panie to osoby świadome wykonywanego zawodu, więc priorytetem dla nich zawsze są dzieci. Są „czujne” na ich potrzeby czy smutki.

Państwo – jako Rodzice – również możecie na nie liczyć. Są zawsze pomocne, chętnie służą radą czy zwykłą rozmową. Są wręcz zobowiązane do codziennej komunikacji z Rodzicami. Państwo macie przecież prawo do bieżącej informacji – jak dziecku minął dzień – zatem dużą uwagę zwracamy na to, aby każdy Rodzic codziennie odbierając dziecko miał pełny obraz spędzonego w przedszkolu dnia.