Wpisowe: 1000,00 PLN
PROMOCJA do 15.VIII.br: wpisowe: 500zł

Czesne miesięczne: 1500,00 PLN (pełna oferta wraz z wyżywieniem- własna kuchnia).

Zniżka dla rodzeństwa: 10%.

W ramach czesnego Przedszkole oferuje:

I. W ramach czesnego Przedszkole oferuje:

 • Całodzienną opiekę
 • Realizację programu dydaktycznego, zgodnie z wytycznymi MEN
 • Naukę języka angielskiego – 2x w tygodniu
 • „Kuchcikowo”
 • „Zawody świata”
 • Zajęcia plastyczne
 • „Wyginam śmiało ciało” zajęcia ruchowe na wesoło
 • Matematykę na wesoło
 • Zajęcia teatralne
 • Bajkoterapię
 • Gimnastykę ogólnorozwojową
 • Rytmikę
 • Przyjezdni goście (teatrzyki, muzycy; magicy itp.)
 • Koncerty muzyczne
 • Przedstawienia okolicznościowe
 • Przesiew logopedyczny
 • Całodzienne wyżywienie
 • W I i w II semestrze dokumentacja rozwojowa dziecka:
  – dla dzieci 3-4-letnich: Arkusz obserwacji rozwoju dziecka
  – dla dzieci 5-6-letnich: Arkusze obserwacji oraz Diagnoza gotowości szkolnej

OFERTA WAKACYJNA:

 • pobyt dzienny 1dzien/ 75 pln

* Stawki z poprzedniego roku szkolnego, mogą ulec zmianie w każdym nowym roku szkolnym. Opłaty są pobierane z góry wg zadeklarowanego czasu pobytu w wakacje.