Program

Założenia programowe w Radosnym Przedszkolu

Realizujemy program dydaktyczny rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obejmuje on obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, ale jest też poszerzony o nasz Program Autorski, który na co dzień uatrakcyjnia dzieciom pobyt w naszym przedszkolu. Każdy etap roku przedszkolnego uwieńczony jest indywidualnym podsumowaniem zdobytych przez dziecko umiejętności. Zatem w pierwszym, w śród-semestrze oraz na koniec drugiego semestru nauczyciel przygotowuje szczegółową obserwację dziecka, a w przypadku dzieci 6-letnich – diagnozę gotowości szkolnej.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE — NAJWAŻNIEJSZY PIERWSZY KROK…

Podstawą działań nauczyciela jest umiejętność widzenia dziecka, jako jednostki rozwijającej się w charakterystyczny, indywidualny dla siebie sposób. Nauczyciel nie kieruje, ale wspiera rozwój dziecka i aktywnie w nim uczestniczy. Korzystając z ciekawych metod, realizuje podstawę programową tak, aby jak najlepiej przygotować dziecko do nauki w szkole. Bacznie obserwujemy więc postępy edukacyjne dziecka i pielęgnujemy jego naturalne zdolności.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Rozmawiając z dzieckiem, czytając, słuchając bajek, wymyślając rymowanki i zagadki chcemy doprowadzić, aby „język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Zwracamy uwagę na poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, ale też zachęcamy do nauki języków obcych.

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

Praktyczne zajęcia i zabawy dobrane są tak, aby dziecko uczyło się myśleć logicznie, posługiwać się liczbami, symbolami numerycznymi, kształtami. Dziecko poznaje wiele matematycznych pojęć jak: klasyfikowanie, podobieństwa, różnice, kształty, wielkości, zasady. Odkrywamy tajniki kodowania.

Program autorski w Radosnym Przedszkolu

JĘZYK ANGIELSKI

Głównym celem nauczania języka angielskiego w przedszkolu jest ‘tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dzieci językiem obcym nowożytnym’ i ‘chęci poznawania innych kultur " jednocześnie rozwijając umiejętności komunikacyjne, poznawcze i społeczne dziecka - dlatego na ten obszar kładziemy szczególny nacisk. Zajęcia angielskiego sa u nas codziennością:-).

GIMNASTYKA W RYTM MUZYKI

W przedszkolnych salach, czy na świeżym powietrzu poprzez doświadczenia ruchowe i dotykowe dziecko stymuluje i pobudza do aktywności miliardy komórek swojego mózgu, a przy tym świetnie się bawi obserwując postawę i poznając ruchy własnego ciała. Korektywa – czyli zajęcia korygujące postawę i uczące nawyku wyprostowanej, właściwej postawy stojącej czy siedzącej – to cotygodniowy „must have” w programie dydaktycznym.

ZAJĘCIA „OBYWATEL ŚWIATA”

Przybliżamy dziecku świat „podróżując” do różnych krajów, poznajemy tradycje, kulturę, obyczaje, kuchnię i modę. Odpowiednio dobrane treści, ułożone tematycznie, pozwalają na kształtowanie świadomości i tolerancji na różnorodność świata. Badawcza atmosfera podczas zajęć, sprzyja zapamiętywaniu różnic i podobieństw odwiedzanych krajów.

ZAJĘCIA „ZDROWY PRZEDSZKOLAK”

"W zdrowym ciele - zdrowy duch" - to hasło jest zawsze obecne. W formie zabaw, quizów, zagadek i doświadczeń badamy co sprzyja zdrowiu, co oznacza "aktywny styl życia" i co oznacza powiedzenie, że "sport to zdrowie". Rozprawiamy się z niezdrową żywnością, utrwalamy - czym jest "zdrowa żywność". Po takim cyklu inspirujących warsztatów każdy Przedszkolak wie co oznacza bycie świadomym i odpowiedzialnym za własne zdrowie. Edukację zdrowotną wspieramy przez realizację projektów: „Podróże po smakach”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Mamo, tato wolę wodę” i wiele innych.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - SENSOPLASTYKA

W każdym z nas drzemie "dusza artysty", choć w każdym - na swój sposób. I właśnie tę indywidualność wspieramy, wzmacniamy i oswajamy. Każdego dnia rozbudzamy aktywność myślową, pobudzamy wyobraźnię, wspieramy inicjatywę twórczą. Zachęcamy do wyrażania rzeczywistości za pomocą barwy, kształtu i rzeźby. Sensoplastyka to warsztaty plastyczne, które wspierają rozwój motoryki małej i rozbudzają potrzebę obcowania z fakturą, formą i kształtem – czyli wykorzystują wszystkie zmysły.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Na początek zapoznamy dzieci z różnymi formami teatru, przybliżymy pracę aktora, reżysera, scenografa. Każde dziecko stanie się na chwilę aktorem, wykorzystując własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w przeróżnych formach aktywności. Dzięki swobodnej atmosferze, w znanej grupie rówieśników będziemy szlifować zasady pracy zespołowej, wyzwalać w dzieciach motywację do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi, będziemy dążyć, aby dzieci odczuły radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań i występów. A wszystko to, aby rozwijać zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską.

ZAJĘCIA Z SAVOIR VIVRE

Podczas zajęć kształtujemy dobre maniery. Nasze przedszkolaki uczą się kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Poznane w czasie warsztatów zasady ćwiczymy w codziennym życiu przedszkolnym: podczas posiłków, wycieczek, zajęć edukacyjnych czy swobodnych zabaw.

Zajęcia dodatkowe

JOGA

W przedszkolnych salach, czy na świeżym powietrzu poprzez doświadczenia ruchowe i dotykowe dziecko stymuluje i pobudza do aktywności miliardy komórek swojego mózgu

PIŁKI

Poprzez ciekawie dobrane konkurencje, zdrową rywalizację, wpajanie zasad fair-play - dzieci oswajają się z wszystkimi dyscyplinami sportu, w których króluje PIŁKA: i ta mała i ta duża: nożna, tenisowa, pingpongowa, koszykarska, siatkarska, rugby ... jeśli jeszcze czegoś nie wymieniałam - nasze przedszkolaki na pewno tę wiedzę uzupełnią...

TAŃCE

Zajęcia taneczne z naszą mistrzynią tańców latyno-amerykańskich to czysta przyjemność. Wiedzą to nasze taneczne przedszkolaki, gdy podczas zajęć przenoszą się w świat muzyki i niczym nie skrępowanego ruchu.

ROBOTYKA I MAŁY INŻYNIER

W każdym z nas drzemie "dusza twórcy", choć w każdym - na swój sposób...odkrywamy, budujemy, badamy i staramy się zrozumieć zależności i prawa fizyki - a wszystko w formie zabawy, metodami badawczo -odkrywczymi - te zajęcia to czysta przyjemność.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Na początek zapoznamy dzieci z różnymi formami teatru, przybliżymy pracę aktora, reżysera, scenografa. Każde dziecko stanie się na chwilę aktorem, wykorzystując własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w przeróżnych formach aktywności. Dzięki swobodnej atmosferze, w znanej grupie rówieśników będziemy szlifować zasady pracy zespołowej, wyzwalać w dzieciach motywację do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi, będziemy dążyć, aby dzieci odczuły radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań i występów. A wszystko to, aby rozwijać zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską.

ZAJĘCIA Z JUDO

Judo to dyscyplina sportu, która wywodzi się z Japonii. Słowo judo tłumaczone jest jako “łagodna droga”, “łagodny sposób uzyskiwania zwycięstwa”. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nasze przedszkolaki mają kontakt z dyscypliną, która jest uważana za najbardziej ogólnorozwojowy sport na świecie, pozwalający na wszechstronny rozwój dzieci w wielu aspektach.

ZAJĘCIA Z CERAMIKI

Zajęcia ceramiczne rozwijają w dziecku poczucie estetyki i umiejętności plastyczne. Najmłodsi mają szansę aktywować pokłady kreatywności i rozwinąć wyobraźnię przestrzenną. Dzieci uczą się wyrażać swoje myśli w sposób artystyczny, co buduje ich tożsamość i uczy nowych pojęć

Opieka logopedy

pszcz

Nasze przedszkolaki objęte są profesjonalną opieką logopedyczną. We wrześniu u dzieci, które ukończyły 3 r.ż. , na prośbę Rodzica, przeprowadzane są logopedyczne badania przesiewowe. Pozwalają one na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju apartu mowy. Dzieciom zakwalifikowanym do terapii logopedycznej,  zapewniamy stałą indywidualną terapię, w trakcie pobytu w przedszkolu – w znanej i przyjaznej atmosferze.

Zarówno przesiew logopedyczny, jak i późniejsze zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną Panią logopedkę, dla której praca jest prawdziwym hobby. Jej łagodne i ciepłe usposobienie powoduje, że dzieci otwarcie i chętnie współpracują już od pierwszego dnia!