Przedszkole Warszawa Rekrutacja

Rekrutacja Radosne Przedszkole - przedszkole niepubliczne

Radosne Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, w związku z tym proces rekrutacyjny wygląda  dużo łatwiej niż w przypadku przedszkoli publicznych. Szczegóły dotyczące zapisów do naszego przedszkola mogą Państwo znaleźć TUTAJ. W skrócie ujmując zagadnienie rekrutacji do Radosnego Przedszkola – trwa ona cały rok a przyjęcie dziecka uwarunkowane jest przede wszystkim dostępnością wolnych miejsc w naszym przedszkolu. We wskazanej zakładce znajdą Państwo podstawowe informacje, o które najczęściej pytają nas rodzice: wysokość wpisowego, wysokość czesnego, oferta naszego przedszkola, usługi i zajęcia dodatkowo płatne, szczegółowo rozpisana wyprawka dla dziecka. Oczywiście kontaktując się z naszą placówką, udzielamy wszelkich dodatkowych informacji na temat samego procesu rekrutacji, jak i odpowiadamy na każde inne pytanie dotyczące Radosnego Przedszkola.

Tak więc zapisanie dziecka, to już tylko formalność, tj. podpisanie umowy między placówką a rodzicami, na świadczenie usługi edukacyjnej.

Procedura rekrutacji do innych przedszkoli niepublicznych wygląda mniej więcej tak samo jak w naszym przedszkolu, oczywiście mogą się różnić szczegółami.

Rekrutacja do przedszkola w Warszawie

Przedszkole Warszawa Rekrutacja

Dobre Przedszkole Warszawa

Rekrutacja Przedszkole Wilanów

Przedszkole Warszawa Rekrutacja – Przedszkola publiczne

Przedszkola publiczne najczęściej podlegają bezpośrednio gminie i to właśnie dana gmina decyduje kiedy odbywa się rekrutacja do przedszkoli. Najczęściej jest to w marcu i od tego momentu można składać wnioski o przyjęcie dziecka do placówek. Listę placówek które obejmuje rekrutacja można znaleźć na stronach urzędów gmin, w tzw. BIP-ie, lub bezpośrednio w urzędach. Należy przy tym pamiętać, że sześciolatków obejmuje obowiązek nauki przedszkolnej, natomiast wspomniany obowiązek nie dotyczy trzy-, cztero- i pięciolatków. Przedszkole może również przyjąć do placówki dziecko 2,5 letnie o ile zostały wolne miejsca po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wniosek może obejmować kilka placówek, z zaznaczeniem placówki pierwszego wyboru. W Warszawie funkcjonuje elektroniczny system rekrutacyjny, więc wszystko odbywa się poprzez Internet.

Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku na przykład miasta Warszawa, pierwszeństwo ws. przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego mają dzieci które mieszkają w stolicy. Oczywiście wielu rodziców mieszkających pod Warszawą ale pracujących w stolicy, ze względów praktycznych również chcieliby, aby ich dziecko uczęszczało do placówki w mieście. Jest to oczywiście możliwe, ale pod warunkiem, że po zakończeniu procesu rekrutacji, czyli podczas tzw. rekrutacji uzupełniającej – są jeszcze wolne miejsca w placówkach.

Rodzice mogą wnioskować o przyjęcie nawet do kilkunastu placówek, w kolejności od najbardziej preferowanej przez nich placówki do najmniej pożądanej. Wszystko to odbywa się przy pomocy jednego wniosku. Jednak dziecko dostać się może jedynie do jednego przedszkola zgodnie z liczbą punktów za dane kryteria, wg kolejności wskazanej przez rodziców.

Kolejną ciekawostką jest fakt, że samorząd ma obowiązek zapewnić 5-cio i 6-cio latkom możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w placówce położonej nie dalej niż 3 kilometry od miejsca zamieszkania dziecka, chyba że rodzice dziecka z jakiejś przyczyny rezygnują z konieczności realizacji tego wymogu.

W kwestii kryteriów przyjęcia do przedszkola narzucone odgórnie jest 5 kryteriów tak zwanych ustawowych. Wedle tych kryteriów, w pierwszej kolejności do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci: z rodzin wielodzietnych, wychowywane tylko przez jedno z rodziców, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci których rodzeństwo lub rodzice są osobami z niepełnosprawnościami, dzieci z rodzin zastępczych.

Poza tymi odgórnie kryteriami ustawowymi każdy samorząd któremu podlegają placówki przedszkolne może ustalić dodatkowe kryteria odpowiadające specyfice danej gminy. Ważną informacją dla rodziców jest fakt, że o przyjęciu do przedszkola publicznego nie decyduje w żadnym stopniu kolejność składania wniosków.

W niektórych gminach jednym z kryterium rekrutacji do przedszkola jest tzw. kryterium szczepień. Opiera się ono na oświadczeniu rodziców, że dziecko przebyło obowiązkowe szczepienia ochronne. Oświadczenie takie, złożone na piśmie, jest wystarczające aby zaliczyć ten punkt rekrutacyjny. Oświadczenie takie jest składane przez rodziców pod rygorem odpowiedzialności karnej którą mogą ponieść w przypadku poświadczenia nieprawdy.

Jeżeli dziecko nie dostanie się do wybranych przedszkoli, rodzice mogą skorzystać ze ścieżki odwoławczej. Mogą też poprosić komisję rekrutacyjną danego przedszkola o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do ich placówki.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do przedszkoli najczęściej ma miejsce w miesiącu maju. Wówczas przedszkola publikują listę przyjętych dzieci. W Warszawie z racji tego, że funkcjonuje elektroniczny system rekrutacji, można na profilu uzyskać informację o statusie złożonego wniosku.

Ilość przedszkoli w Warszawie – Przedszkole Warszawa Rekrutacja

W mieście Warszawa jest około 800 przedszkoli, z czego blisko 400 to przedszkola publiczne. Oferta edukacyjna dla dzieci jest więc bardzo szeroka i każdy z rodziców znajdzie placówkę odpowiadającą jego kryteriom.

Proces rekrutacji Radosne Przedszkole

Proces rekrutacji do przedszkola, powinno zawsze poprzedzać dokładne rozeznanie w ofercie placówek edukacyjnych, znajdujących się na wybranym obszarze. Chcąc zapewnić swojemu dziecku najlepszą opiekę, warto zapoznać się z propozycjami, jakie ma Radosne Przedszkole Warszawa. To wyjątkowe miejsce, bardzo przyjazne dzieciom, gwarantujące maksimum bezpieczeństwa i zrozumienia. Bogata oferta edukacyjna i doskonała lokalizacja, jak również przyjazna oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczna, to jedne z wielu naszych zalet.

Radosne Przedszkole w Warszawie – idealna lokalizacja i atrakcyjne godziny otwarcia

Radosne Przedszkole Warszawa ma doskonałą lokalizację pod względem komunikacyjnym. Położone jest w pięknej dzielnicy, co stwarza wiele możliwości zwiedzania wyjątkowo atrakcyjnych miejsc. Bezpośrednie sąsiedztwo z parkiem oraz Pałacem w Wilanowie, umożliwia organizację spacerów i warsztatów edukacyjnych dla dzieci. Przedszkolaki mogą poznawać historię, przekazywaną w ciekawy i niecodzienny sposób. Bezpieczeństwo w przemieszczaniu się, zapewnia znajdujące się obok przedszkola, dobrze oznakowane przejście dla pieszych. Budynek przedszkola otoczony jest przyjaznym ogródkiem, w którym dzieci mogą bezproblemowo bawić się i uczyć na świeżym powietrzu. Znajduje się w nim wydzielona strefa relaksu, strefa dziecięcej twórczości, jak również strefa zabaw. Ważne jest, aby dziecko czuło się swobodnie i z radością poznawało otaczający świat. Wnętrze budynku i sale do zajęć są dostosowane do potrzeb przedszkolaków. Są ciepłe, przytulne i zachowują domowy klimat. Ponadto, przedszkole dysponuje współdzielonym parkingiem, a także posiada zadaszone miejsce do chwilowego pozostawiania wózków dziecięcych, rowerków czy hulajnóg. Radosne Przedszkole Warszawa ma dogodne godziny otwarcia, co sprawia, że dzieci mogą przebywać na terenie placówki nawet wtedy, gdy rodzice mają popołudniowe godziny pracy. Pracujemy nieprzerwanie, również w okresie wakacyjnym. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, dając mu maksimum bezpieczeństwa i zrozumienia.

Doskonała infrastruktura i wyposażenie

Bogata oferta dydaktyczna

Radosne Przedszkole Warszawa to programy nauczania i metody pracy, dostosowane do potrzeb każdego przedszkolaka. Stawiamy na indywidualny tok zajęć, które prowadzone tak, aby stymulować rozwój każdego dziecka wielopłaszczyznowo. Bogata oferta działań edukacyjnych, dostępnych w ramach czesnego, obejmuje między innymi codzienne zajęcia matematyczno-logiczne i naukę języka angielskiego. Dodatkowo są prowadzone zajęcia kulinarne, artystyczne– sensoplastyka, zajęcia ruchowe (z elementami gimnastyki korekcyjnej) i rytmiczne. Nie mogło zabraknąć także wiedzy o zdrowiu w ramach health academy czy też zajęć ukierunkowujących przedszkolaka jako obywatela świata. Zajęcia dydaktyczne są wzbogacone o bajkoterapię, zajęcia teatralne, koncerty muzyczne i projekcje filmowe, poprzedzone prelekcją psychologa. Mając na uwadze rozwój ogólnospołeczny dzieci, umożliwiamy im spotkania z ciekawymi gośćmi, takimi jak np. muzycy, magicy czy osoby związane z teatrem. Uzupełnieniem są wspólne obchody różnych uroczystości, takich jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Rodziny czy święta. Starsze grupy mają poszerzony program o wprowadzenie i efektywne przygotowanie do szkoły, w ramach tzw. „zerówki”. Dodatkowo płatne są również zajęcia rozwijające hobby danego przedszkolaka, są to m.in.: joga, taniec, akrobatyka czy robotyka. Przedszkole zatrudnia ponadto doświadczonego logopedę, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych wad wymowy u najmłodszych i możliwość korygowania ich w ramach indywidualnej terapii.

Przyjazna dzieciom kadra pedagogiczna

Kadra dydaktyczna naszej placówki to zespół profesjonalistów, pedagogów z wieloletnim doświadczeniem. Są to osoby ciepłe, przyjazne, uśmiechnięte, pełne kreatywności i pomysłowości. Chętnie służą pomocą nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, przekazując wszelkie informacje o pobycie dziecka w przedszkolu i podpowiadając, jak je wspierać w rozwoju. Każda z osób zatrudnionych w Radosnym Przedszkolu wita dzieci z uśmiechem, stwarzając od progu rodzinną, domową atmosferę. Można być spokojnym o to, że przedszkolak uczęszczający do tej placówki edukacyjnej, otrzyma w niej na pewno odpowiednie emocjonalne wsparcie, gdy nie będzie w pobliżu bliskich mu osób. Radosne Przedszkole Warszawa stawia na bezpieczeństwo i empatyczne podejście do każdego wrażliwego tematu, zrozumienie potrzeb dziecka, budowanie bliskości i dobrych relacji zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami. Wszyscy rodzice lub opiekunowie mogą zawsze liczyć na naszą pomoc, radę czy zwykłą rozmowę. Aby bliżej poznać naszą kadrę dydaktyczną i formę prowadzonych przez nią zajęć, zapraszamy w ramach dni otwartych na zajęcia, w czasie których można sprawdzić, jak poszczególne osoby pracują i prowadzą swoje zajęcia.

Łatwy i szybki proces rekrutacyjny

W ramach działań takich, jak Przedszkole Warszawa rekrutacja są prowadzone zapisy bezpośrednio w przedszkolu, a także poprzez stronę internetową, na której można zostawić niezbędne dane do kontaktu i informacje o dziecku. Radosne Przedszkole oferuje również adaptacyjne spotkania pod nazwą „Adapciaki”. Są to bezpłatne, tygodniowe zajęcia, które odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia, w godzinach od 10.00 do 12.00. Wszelkie informacje na temat rekrutacji i o samym przedszkolu, można znaleźć na naszej stronie internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z naszą placówką. Przedszkole przyjmuje zapisy przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Przedszkole Warszawa Rekrutacja – Przedszkole Wilanów Rekrutacja