Przedszkole Warszawa Rekrutacja

Rekrutacja Radosne Przedszkole - przedszkole niepubliczne

Radosne Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, w związku z tym proces rekrutacyjny wygląda  dużo łatwiej niż w przypadku przedszkoli publicznych. Szczegóły dotyczące zapisów do naszego przedszkola mogą Państwo znaleźć TUTAJ. W skrócie ujmując zagadnienie rekrutacji do Radosnego Przedszkola – trwa ona cały rok a przyjęcie dziecka uwarunkowane jest przede wszystkim dostępnością wolnych miejsc w naszym przedszkolu. We wskazanej zakładce znajdą Państwo podstawowe informacje, o które najczęściej pytają nas rodzice: wysokość wpisowego, wysokość czesnego, oferta naszego przedszkola, usługi i zajęcia dodatkowo płatne, szczegółowo rozpisana wyprawka dla dziecka. Oczywiście kontaktując się z naszą placówką, udzielamy wszelkich dodatkowych informacji na temat samego procesu rekrutacji, jak i odpowiadamy na każde inne pytanie dotyczące Radosnego Przedszkola.

Tak więc zapisanie dziecka, to już tylko formalność, tj. podpisanie umowy między placówką a rodzicami, na świadczenie usługi edukacyjnej.

Procedura rekrutacji do innych przedszkoli niepublicznych wygląda mniej więcej tak samo jak w naszym przedszkolu, oczywiście mogą się różnić szczegółami.

Rekrutacja do przedszkola w Warszawie

Przedszkole Warszawa Rekrutacja

Dobre Przedszkole Warszawa

Rekrutacja Przedszkole Wilanów

Przedszkole Warszawa Rekrutacja – Przedszkola publiczne

Przedszkola publiczne najczęściej podlegają bezpośrednio gminie i to właśnie dana gmina decyduje kiedy odbywa się rekrutacja do przedszkoli. Najczęściej jest to w marcu i od tego momentu można składać wnioski o przyjęcie dziecka do placówek. Listę placówek które obejmuje rekrutacja można znaleźć na stronach urzędów gmin, w tzw. BIP-ie, lub bezpośrednio w urzędach. Należy przy tym pamiętać, że sześciolatków obejmuje obowiązek nauki przedszkolnej, natomiast wspomniany obowiązek nie dotyczy trzy-, cztero- i pięciolatków. Przedszkole może również przyjąć do placówki dziecko 2,5 letnie o ile zostały wolne miejsca po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wniosek może obejmować kilka placówek, z zaznaczeniem placówki pierwszego wyboru. W Warszawie funkcjonuje elektroniczny system rekrutacyjny, więc wszystko odbywa się poprzez Internet.

Warto tutaj wspomnieć, że w przypadku na przykład miasta Warszawa, pierwszeństwo ws. przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego mają dzieci które mieszkają w stolicy. Oczywiście wielu rodziców mieszkających pod Warszawą ale pracujących w stolicy, ze względów praktycznych również chcieliby, aby ich dziecko uczęszczało do placówki w mieście. Jest to oczywiście możliwe, ale pod warunkiem, że po zakończeniu procesu rekrutacji, czyli podczas tzw. rekrutacji uzupełniającej – są jeszcze wolne miejsca w placówkach.

Rodzice mogą wnioskować o przyjęcie nawet do kilkunastu placówek, w kolejności od najbardziej preferowanej przez nich placówki do najmniej pożądanej. Wszystko to odbywa się przy pomocy jednego wniosku. Jednak dziecko dostać się może jedynie do jednego przedszkola zgodnie z liczbą punktów za dane kryteria, wg kolejności wskazanej przez rodziców.

Kolejną ciekawostką jest fakt, że samorząd ma obowiązek zapewnić 5-cio i 6-cio latkom możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w placówce położonej nie dalej niż 3 kilometry od miejsca zamieszkania dziecka, chyba że rodzice dziecka z jakiejś przyczyny rezygnują z konieczności realizacji tego wymogu.

W kwestii kryteriów przyjęcia do przedszkola narzucone odgórnie jest 5 kryteriów tak zwanych ustawowych. Wedle tych kryteriów, w pierwszej kolejności do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci: z rodzin wielodzietnych, wychowywane tylko przez jedno z rodziców, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci których rodzeństwo lub rodzice są osobami z niepełnosprawnościami, dzieci z rodzin zastępczych.

Poza tymi odgórnie kryteriami ustawowymi każdy samorząd któremu podlegają placówki przedszkolne może ustalić dodatkowe kryteria odpowiadające specyfice danej gminy. Ważną informacją dla rodziców jest fakt, że o przyjęciu do przedszkola publicznego nie decyduje w żadnym stopniu kolejność składania wniosków.

W niektórych gminach jednym z kryterium rekrutacji do przedszkola jest tzw. kryterium szczepień. Opiera się ono na oświadczeniu rodziców, że dziecko przebyło obowiązkowe szczepienia ochronne. Oświadczenie takie, złożone na piśmie, jest wystarczające aby zaliczyć ten punkt rekrutacyjny. Oświadczenie takie jest składane przez rodziców pod rygorem odpowiedzialności karnej którą mogą ponieść w przypadku poświadczenia nieprawdy.

Jeżeli dziecko nie dostanie się do wybranych przedszkoli, rodzice mogą skorzystać ze ścieżki odwoławczej. Mogą też poprosić komisję rekrutacyjną danego przedszkola o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do ich placówki.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do przedszkoli najczęściej ma miejsce w miesiącu maju. Wówczas przedszkola publikują listę przyjętych dzieci. W Warszawie z racji tego, że funkcjonuje elektroniczny system rekrutacji, można na profilu uzyskać informację o statusie złożonego wniosku.

Ilość przedszkoli w Warszawie – Przedszkole Warszawa Rekrutacja

W mieście Warszawa jest około 800 przedszkoli, z czego blisko 400 to przedszkola publiczne. Oferta edukacyjna dla dzieci jest więc bardzo szeroka i każdy z rodziców znajdzie placówkę odpowiadającą jego kryteriom.

Przedszkole Warszawa Rekrutacja – Przedszkole Wilanów Rekrutacja