Organizacja

Grupy wiekowe

Zapraszamy dzieci już od ukończonego 2,5 roku życia (czasem również nieco młodsze).

W przedszkolu jest 5 oddziałów, w tym:

  • grupa Start-up czyli dzieci pomiędzy 2 a 3 rokiem życia
  • grupa 3 latków
  • 4 latków
  • 5 latków
  • 6 latków czyli tzw. „zerówka”

 

W zależności od indywidualnych predyspozycji rozwojowych dzieci tworzymy też czasami grupy mieszane rocznikowo.

Maksymalna liczba dzieci w jednej grupie to: 16.

ryb

Nasze Przedszkole jest czynne nieprzerwaniebez przerwy wakacyjnej i zimowej.

Nasze Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 18:30.

Przyjmujemy dzieci do grupy Start-up’owej: już od ok. 2,5 roku życia.

W przedszkolu jest 5 oddziałów, w tym także „zerówka”.

Maksymalna liczba dzieci w jednej grupie to: 16 dzieci.

W grupach powyżej 10 dzieci są zawsze dwie panie nauczycielki.

Ramowy Plan Dnia

Mimo, iż każdy dzień jest inny, to jednak ma stałe moduły, dzięki powtarzalności którym dziecko czuje się bezpiecznie i świadomie.

RAMOWY PLAN DNIA W RADOSNYM PRZEDSZKOLU:

7:30 - 8:30

przychodzenie dzieci: kontakty indywidualne z rodzicami, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań

8:30 – 8:50

ćwiczenia poranne, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne

9:00 – 9:30

śniadanie

9:30 – 12:00

realizacja zajęć dydaktycznych, zgodnie z podstawą programową dla przedszkoli, zajęcia, zabawy i ćwiczenia planowane przez nauczyciela z całą grupą, rozwijanie zainteresowań, umiejętności i wiedzy dziecka z zakresu: mowy, myślenia, kształtowania pojęć matematycznych, przyrodniczych, zajęcia umuzykalniające, plastyczne oraz doskonalące sprawność fizyczną, zajęcia w sali i na placu zabaw, spacery, wycieczki, zajęcia dodatkowe wymagające skupienia. OK. godz. 11 – poczęstunek warzywno – owocowy.

11:50 – 12:00

przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne

12:00 – 12:30

obiad – II danie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku w ciszy i spokoju

12:35 – 13:00

zabiegi higieniczne – mycie zębów

13:00 – 14:30

odpoczynek w zależności od potrzeb dziecka, praca indywidualna, wyrównawcza, korekcyjno – kompensacyjna prowadzona przez nauczyciela i specjalistów, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne

14:30 - 15:00

cd. obiadu – zupka wraz z pierwszym podwieczorkiem

15:00– 16:30

zabawy ruchowe, w tym zajęcia dodatkowe: sporty, tańce, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, gry, zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu; przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne

16:30 - 16:50

drugi podwieczorek

17:00 – 18:30

swobodne zabawy, zajęcia dodatkowe/indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu, odbiór dzieci z przedszkola, rozmowy z rodzicami (rozwiązywanie bieżących problemów, wymiana spostrzeżeń i uwag dotyczących zachowania dziecka oraz jego samopoczucia w danym dniu)

Tygodniowy rozkład zajęć'23'24

MOTYLKI

2 / 3 latki

SŁONECZKA

3 /4 latki

ŻABKI

5 / 6 latki

Jadłospis

Kalendarium i Grafik zajęć dodatkowych